• Informacje Prawne
INNOWACYJNA ROBOTYKA UV

Informacje Prawne

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Firmą, która jest właścicielem domeny internetowej, jest SEWERTRONICS S.L. (dalej SEWERTRONICS), numer VAT B88028147, z adresem Avenida de Monteclaro S / N, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madryt (Hiszpania). Telefon (+34) 917 676 505. E-mail: sprzedaż (at) sewertronics.com

2. UŻYTKOWNICY

Dostęp i / lub korzystanie z witryny SEWERTRONICS przypisuje warunek UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, do wspomnianego dostępu i / lub użytkowania, Ogólne warunki użytkowania odzwierciedlone powyżej będą obowiązywać niezależnie od Ogólnych warunków umowy, które mogą mieć zastosowanie.

3. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Witryna zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (dalej „treści”) w Internecie należących do SEWERTRONICS, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp. UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści i usług, które SEWERTRONICS oferuje za pośrednictwem swojej strony internetowej o charakterze komunikatywnym, ale nie ograniczającym, do nieużywania ich w celu (i) angażowania się w nielegalne, lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym; (i) powodować szkody w fizycznych i logicznych systemach SEWERTRONICS, ich dostawców lub stron trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub wszelkie inne fizyczne lub logiczne systemy, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

4. OCHRONA DANYCH

SEWERTRONICS jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które mogą mieć zastosowanie, oraz innymi przepisami obowiązującymi w danym momencie i zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Aby to zrobić, wraz z każdą formą gromadzenia danych osobowych, w usługach, o które użytkownik może poprosić, użytkownik zostanie poinformowany o istnieniu i akceptacji szczególnych warunków przetwarzania jego danych w każdym przypadku, informując go o odpowiedzialności za utworzony plik, adres osoby odpowiedzialnej, możliwość skorzystania z ich prawa dostępu, sprostowania, odwołania lub sprzeciwu, cel przetwarzania oraz w stosownych przypadkach, przekazywanie danych stronom trzecim.

Podobnie, SEWERTRONICS informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie przez cały czas zwracać się o zgodę na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

SEWERTRONICS jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także zawartych w niej elementów (na przykład obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów, znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i wyglądu , wybór używanych materiałów, programów komputerowych niezbędnych do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), będących własnością SEWERTRONICS.

Żadne materiały opublikowane na tej stronie nie mogą być powielane, kopiowane ani publikowane bez pisemnej zgody SEWERTRONICS.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób, w jaki jest ona udostępniana, w całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia, jest wyraźnie zabroniona.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej będących własnością SEWERTRONICS, będzie mógł wizualizować elementy portalu, o ile są one wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNIK musi powstrzymać się od usuwania, zmieniania, omijania lub manipulowania jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany na stronie SEWERTRONICS

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

SEWERTRONICS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą spowodować, na przykład: błędy lub pominięcia w treści, brak dostępności portalu czy transmisji wirusów, złośliwych i szkodliwych programów w treści, pomimo zastosowania wszystkich niezbędnych środków technologicznych, aby tego uniknąć.

7. ZMIANY

SEWERTRONICS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania bez uprzedniego powiadomienia zmian, które uzna za właściwe na swojej stronie internetowej, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści, jak i usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz sposobu ich prezentacji lub lokalizacji na stronie internetowej.

8. LINKI

W przypadku, gdy strona internetowa zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, SEWERTRONICS nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i treściami.

W żadnym wypadku SEWERTRONICS nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony internetowej strony trzeciej, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, niezawodności, dokładności, szerokości, ważności i zgodności z prawem jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych w którymkolwiek ze wspomnianych hiperłączy lub innych stron internetowych.

Podobnie, włączenie tych zewnętrznych połączeń nie będzie oznaczało żadnego rodzaju powiązań, fuzji lub uczestnictwa w powiązanych podmiotach.

9. PRAWO WYŁĄCZENIA

SEWERTRONICS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony internetowej i / lub usług oferowanych bez uprzedniego powiadomienia, samodzielnie lub przez osoby trzecie, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

10. GENERALNOŚĆ

SEWERTRONICS w przypadku naruszenia niniejszych warunków i niewłaściwego korzystania ze swojej strony internetowej, wykona wszelkie czynności cywilne i karne, które mogą być zgodne z prawem.

11. ZMIANA WARUNKÓW I CZASU

SEWERTRONICS może modyfikować w dowolnym momencie warunki określone w niniejszym dokumencie, odpowiednio publikowane w takiej postaci, w jakiej występują tutaj. Ważność powyższych warunków będzie oparta na ich ekspozycji i będzie należycie publikowana, dopóki nie zostaną zmodyfikowane przez inne osoby.

12. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Stosunki między SEWERTRONICS a UŻYTKOWNIKIEM będą podlegać aktualnym hiszpańskim przepisom, a wszelkie spory będą przekazywane do sądów w Barcelonie.

13. POLITYKA COOKIES

SEWETRONICS na własny rachunek lub konto strony trzeciej, która świadczy usługi pomiarowe, może używać plików cookie podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie to pliki wysyłane do przeglądarki za pośrednictwem serwisu internetowego w celu rejestrowania działań użytkownika podczas jego przeglądania.

Używane pliki cookie są kojarzone tylko z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie dostarczają danych osobowych użytkownika.

Za pomocą plików cookie możliwe jest, że serwer, na którym znajduje się strona internetowa, rozpozna przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika w celu ułatwienia przeglądania. Pliki te służą także do pomiaru parametrów odbiorców i ruchu, kontroli procesu i liczby wpisów.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była powiadamiana o otrzymywaniu plików cookie i uniemożliwiała ich instalację na swoim komputerze. Proszę zapoznać się z instrukcją przeglądarki, aby rozszerzyć te informacje.

Korzystanie z witryny internetowej nie jest konieczne, aby użytkownik zezwalał na instalację plików cookie wysyłanych do witryny internetowej lub strony trzeciej działającej w ich imieniu, bez uszczerbku dla potrzeby zainicjowania takiej sesji przez użytkownika w każdym z serwisów, których działanie wymaga wcześniejszej rejestracji.

W każdej sytuacji pliki cookie mają charakter tymczasowy, a ich jedynym celem jest zwiększenie wydajności ich późniejszego przesyłania. W żadnym wypadku pliki cookie nie będą wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych.

We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers.
If you continue to surf this website, it is considered you are accepting it.
Full details can be found here: More information.

OK